Lượt xem: 226
Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh sách đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì
Ngày 20/02/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) ban hành Thông báo số 86/TB-BTNMT về việc công bố danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì. 

         Bộ TN&MT đã công bố danh sách đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì theo quy định tại khoản 6 Điều 79 Nghị định số 08/2022/NĐCP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Nghị định 08/2022/NĐ-CP). Các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì là các đơn vị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (trong đó: bao bì có 21 đơn vị tái chế; ắc quy, pin có 07 đơn vị tái chế; điện, điện tử có 04 đơn vị tái chế; dầu nhớt có 03 đơn vị tái chế). Khu vực phía Bắc có 13 đơn vị tái chế và khu vực phía Nam có 11 đơn vị tái chế.

         Theo Bộ TN&MT thì việc công bố danh sách đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì nhằm mục đích cung cấp, hỗ trợ thông tin cho nhà sản xuất, nhập khẩu biết, tham khảo, lựa chọn trong việc thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì. Nhà sản xuất, nhập khẩu có thể lựa chọn, ký kết hợp đồng tái chế với các đơn vị tái chế trong hoặc ngoài danh sách được công bố nhưng phải bảo đảm các yêu cầu bảo vệ môi trường quy định tại khoản 4 Điều 79 Nghị định 08/2022/NĐ-CP tại thời điểm ký kết hợp đồng tái chế. Khi lựa chọn, ký kết hợp đồng tái chế sản phẩm, bao bì, nhà sản xuất, nhập khẩu phải xem xét, đánh giá năng lực, công nghệ, công suất và việc đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường của đơn vị tái chế tại thời điểm ký kết hợp đồng.

          Bộ TN&MT cho biết thêm các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì bảo đảm các yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật mà có nhu cầu được công bố thông tin đơn vị mình có thể gửi thông tin theo Thông báo số 185/TB-BTNMT ngày 07/4/2023 của Bộ TN&MT về Vụ Pháp chế, Bộ TN&MT để tổng hợp, công bố.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để biết và thực hiện./.

          Đính kèm: Thông báo số 86/TB-BTNMT nêu trên, 2. CV 86_BTNMT.pdf                        Thông báo số 185/TB-BTNMT nêu trên, 1.CV_185_btnmt.pdf

Hoàng Vinh - Chi cục BVMT
1 2 3 4 5  ... 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 46
  • Hôm nay: 429
  • Trong tuần: 10 247
  • Tất cả: 2429842