Lượt xem: 1007
Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Ngày 18/8/2022, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. 

Chủ trì cuộc họp thẩm định là Đồng chí Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định, các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng (theo Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng), cùng với sự tham dự của các đơn vị chuyên môn liên quan trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; về phía địa phương có đồng chí Trần Văn Hào – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cùng đơn vị tư vấn lập quy hoạch tham dự.

Theo sự ủy quyền của UBND huyện Châu Thành, đơn vị tư vấn (Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp) báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện. Theo nội dung báo cáo, kết quả thực hiện  các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 chưa đạt như quy hoạch đề ra, cụ thể: Nhóm đất nông nghiệp thực hiện giảm được 151,53 ha, đạt tỷ lệ 9,18% so với quy hoạch được duyệt; Nhóm đất phi nông nghiệp thực hiện tăng được 151,53 ha, đạt tỷ lệ 9,18% so với quy hoạch được duyệt; Nhóm đất chưa sử dụng không còn bằng quy hoạch được duyệt. Đối với danh mục công trình đã triển khai thực hiện so với quy hoạch sử dụng đất thì: Tổng công trình, dự án đã thực hiện trong giai đoạn 2011-2020 là 40/353 công trình, dự án, đạt tỷ lệ 11,33%. Đối với chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất tính đến 31/12/2020 hầu hết các chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất còn thấp hơn so với chỉ tiêu sử dụng đất được phê duyệt, cụ thể: Chỉ tiêu đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp thực hiện là 508,30 ha thấp hơn 1.143,59 ha so với diện tích chuyển mục đích được duyệt, chỉ đạt 30,77%. Đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm có diện tích ước thực hiện thấp hơn so với diện tích được duyệt là 276,00 ha (đạt 62,22%); 121,36 ha (đạt 40,23%) và 498,18 ha (đạt 29,10%).

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã có ý kiến nhận xét, đóng góp ý kiến về nội dung báo cáo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Châu Thành.

Nhìn chung, báo cáo được xây dựng đúng thể thức, nội dung cơ bản bám sát theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nội dung báo cáo thể hiện tương đối đầy đủ, rõ ràng. Tuy nhiên, cần lưu ý chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung để hoàn thiện báo cáo, như là:

- Xây dựng các chỉ tiêu sử dụng đất bám sát chỉ tiêu phân bổ của tỉnh, định hướng phát triển của địa phương; đối với các chỉ tiêu chưa có danh mục dự án cụ thể cần xác định chỉ tiêu phục vụ cho việc chuyển mục đích nhỏ lẻ, thuyết minh cụ thể.

- Rà soát, đối chiếu số liệu giữa các biểu bảng với số liệu trong báo cáo thuyết minh; xác định lại tên của các phụ lục, biểu bản cho thống nhất

- Đối với hệ thống bản đồ: rà soát xây dựng bản đồ đúng quy phạm, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, rà soát bổ sung đầy đủ các công trình, dự án lên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất. Bổ sung đầy đủ các báo cáo, bản đồ chuyên đề theo quy định.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Kết thúc cuộc họp, tập thể thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu thống nhất thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Châu Thành với điều kiện phải thực hiện chỉnh sửa, bổ sung. Theo đó, đồng chí Nguyễn Hoàng Dân – Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xem xét điều chỉnh lại các nội dung theo góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định và báo cáo thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thiện sản phẩm Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của địa phương, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

Văn Niên
1 2 3 4 5  ... 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 464
  • Trong tuần: 5 772
  • Tất cả: 2413883