Lượt xem: 1115
Danh sách các tổ chức được giao đất cho thuê đất Quý 4 năm 2020

Ua DANH SÁCH GIAO ĐẤT – CHO THUÊ ĐẤT – THU HỒI – CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG QUÝ 4/2020

TT

Tên tổ chức

Số QĐ

Ngày

Trích yếu nội dung

Vị trí đất

GIAO ĐẤT

1

Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai

2943/QĐ-UBND

27/10/2020

V/v giao 13.505,6 m2 đất cho Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai để quản lý, sử dụng

Khu đất có diện tích 13.505,6 m2 tọa lạc tại Khóm 6, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

2

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Song Phụng

2957/QĐ-UBND

28/10/2020

V/v giao 2.789,8 m2 đất cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Song Phụng để xây dựng trường học

Khu đất có diện tích 2.789,8 m2 (đã trừ 151,2 m2 đất nằm trong phạm vi lộ giới) thuộc thửa đất số 1291, tờ bản đồ số 01, tọa lạc tại Ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

3

Thị ủy Vĩnh Châu

2962/QĐ-UBND

29/10/2020

V/v thu hồi 110,3 m2 đất của Ban dân tộc huyện Vĩnh Châu và giao cho Thị ủy Vĩnh Châu quản lý, sử dụng

Khu đất có diện tích 110,3 m2 thuộc thửa đất số 130, tờ bản đồ số 04, tọa lạc tại Khóm 4, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

4

Công an tỉnh Sóc Trăng

2985/QĐ-UBND

30/10/2020

V/v giao 52.276,8 m2 đất cho Công an tỉnh Sóc Trăng để xây dựng trụ sở Công an huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Khu đất có diện tích 52.276,8 m2 thuộc thửa đất số 196, tờ bản đồ số 44, tọa lạc tại Ấp Mỹ Tân, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

6

Công an tỉnh Sóc Trăng

3105/QĐ-UBND

12/11/2020

V/v giao 12.286,3 m2 đất cho Công an tỉnh Sóc Trăng để xây dựng Trụ sở Công an huyện Long Phú

Khu đất có diện tích 12.286,3 m2 thuộc thửa số 129, tờ bản đồ số 85, tọa lạc tại Ấp 5, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

7

Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng

3106/QĐ-UBND

12/11/2020

V/v giao 182.533,9 m2  đất cho Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đê biển kết hợp xấy dựng hệ thống ngăn mặn từ cầu Mỹ Thanh 2 đến ranh Bạc Liêu, tỉnh Sóc Trăng

Khu đất có diện tích 182.533,9 m2 thuộc 37 thửa đất tại Phường 1, Phường Vĩnh Phước, xã Vĩnh Tân và xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

8

Trường Trung học phổ thông Mỹ Xuyên

4012/QĐ-UBND

17/12/2020

V/v giao 3.461,1 m2 đất cho Trường Trung học phổ thông Mỹ Xuyên để xây dựng trường học

Khu đất có diện tích 3.461,1 m2 thuộc thửa số 61, tờ bản đồ số 14, tọa lạc tại Ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

THUÊ ĐẤT

1

Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Vĩnh Châu - TDC

2777/QĐ-UBND

09/10/2020

V/v cho Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Vĩnh Châu – TDC thuê 37.417,3 m2 đất để thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy điện gió Lạc Hòa – giai đoạn 1

Khu đất có diện tích 37.417,3 m2 (đã trừ 4.284,1 m2 đất trong hành lang bảo vệ đê biển) thuộc các thửa đất số 02, 03, 04, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu và các thửa đất số 791, 792, 793, tờ bản đồ số 8, thửa đất số 1702, tờ bản đồ số 07, tọa lạc tại Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

2

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Hiếu Phương

2836/QĐ-UBND

16/10/2020

V/v cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Hiếu Phương thuê 3.305,6 m2 đất trong Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cung ứng suất ăn công nghiệp

Khu đất có diện tích 3.305,6 m2 thuộc thửa đất số 781, tờ bản đồ số 07, tọa lạc tại Khu công nghiệp An Nghiệp, Khóm 2, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

3

Hợp tác xã Nông nghiệp Hưng Lợi

4061/QĐ-UBND

24/12/2020

V/v cho Hợp tác xã Nông nghiệp Hưng Lợi thuê 5.175,8 m2 đất để đầu tư xây dựng Nhà kho, lò sấy lúa của Hợp tác xã – thuộc dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Sóc Trăng

Khu đất có diện tích 5.175,8 m2 thuộc thửa số 148, tờ bản đồ số 01, tọa lạc tại ấp Hòa Hưng, xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

THU HỒI

1

Công ty Cổ phần thủy sản sạch Việt Nam

2824/QĐ-UBND

15/10/2020

V/v thu hồi 8.605,54 m2 đất đã cho Công ty Cổ phần thủy sản sạch Việt Nam thuê trong Khu công nghiệp An Nghiệp

Khu đất có diện tích 8.605,54 m2 (số đo đạc thực tế là 8.604,1 m2) thuộc thửa đất số 265, 266, 267, tờ bản đồ số 01, tọa lạc tại Khu công nghiệp An Nghiệp, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

2

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

2942/QĐ-UBND

27/10/2020

V/v thu hồi 14.270,4 m2 đất đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

Khu đất có diện tích 14.270,4 m2 tọa lạc tại Khóm 6, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

1

Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Vĩnh Châu - TDC

2778/QĐ-UBND

09/10/2020

V/v cho phép Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Vĩnh Châu – TDC chuyển mục đích sử dụng 25.875 m2 rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy điện gió Lạc Hòa – giai đoạn 1

Khu đất có diện tích 25.875 m2 tại xã Lạc Hòa và Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

2

Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng

3107/QĐ-UBND

12/11/2020

V/v cho Bản Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng chuyển mục đích sử dụng 182.533,9 m2 rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đê biển kết hợp xây dựng hệ thống ngăn mặn từ cầu Mỹ Thanh 2 đến ranh Bạc Liêu, tỉnh Sóc Trăng

Khu đất có diện tích 182.533,9 m2 thuộc 37 thửa đất tại Phường 1, Phường Vĩnh Phước, xã Vĩnh Tân và xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

3

Công ty TNHH Địa ốc Thu Đại Thành

3235/QĐ-UBND

20/11/2020

V/v cho phép Công ty TNHH Địa ốc Thu Đại Thành chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu nhà ở thương mại Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Khu đất có diện tích 75.808,2 m2 đất trồng lúa và 19.320 m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa đất số 750, tờ bản đồ số 08, tọa lạc tại Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

4

Chùa Pring Prum

3303/QĐ-UBND

23/11/2020

V/v cho phép chùa Pring Prum chuyển mục đích sử dụng 7.749,4 m2 đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở tôn giáo

Khu đất có diện tích 7.749,4 m2 thuộc một phần thửa đất số 10, tờ bản đồ số 60 (trước đây là thửa số 195, tờ bản đồ số 07), tọa lạc tại Ấp 10, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

5

Hợp tác xã Nông nghiệp Thọ Hòa Đông A

3974/QĐ-UBND

14/12/2020

V/v cho phép Hợp tác xã Nông nghiệp Thọ Hòa Đông A chuyển mục đích sử dụng 2.787 m2 đất trồng lúa sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để đầu tư xây dựng Kho tạm trữ và lò sấy lúa cho Hợp tác xã – thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Sóc Trăng

Khu đất có diện tích 2.787 m2 đất trồng lúa thuộc thửa số 760, tờ bản đồ số 07, tọa lạc tại ấp Thọ Hòa Đông A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

 

 

1 2 3 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 120
  • Hôm nay: 320
  • Trong tuần: 5 628
  • Tất cả: 2413739