Long Phú đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân
             Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân; “Đảng ta là đảng cầm quyền; Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân”; “Cán bộ, đảng viên là công bộc của dân”… Việc đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở để người dân thật sự là chủ thể của quá trình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, cũng chính là thực hiện theo lời Bác dạy.

            Trong những năm qua, việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn huyện được các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và đạt một số kết quả đáng ghi nhận. Qua triển khai thực hiện QCDC đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế  - xã hội phát triển, thực hiện đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng trong bối cảnh tình hình phát sinh nhiều khó khăn, thách thức do hạn mặn, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid -19. Để đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ sở, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với chủ đề công tác “Năm dân vận chính quyền”, “Năm dân vận khéo” của Trung ương và chủ đề công tác hàng năm của Tỉnh ủy. Các xã, thị trấn tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện tốt các nội dung công khai để nhân dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực.

Công khai, minh bạch, dân chủ trong thực hiện các hồ sơ TTHC.

             Đồng chí Dương Thanh Toàn - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Phú cho biết: “Việc thực hiện QCDC ở cơ sở, các xã, thị trấn tiếp tục góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở theo hướng dân chủ, cụ thể, bám sát thực tiễn, khắc phục biểu hiện quan liêu, cửa quyền, phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhân dân thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân”. Các cơ quan hành chính nhà nước, lực lượng vũ trang tiếp tục quan tâm triển khai và thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, đã đề ra nhiều giải pháp tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh theo phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Việc thực hiện QCDC trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và lực lượng vũ trang đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy dân chủ, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện nhà. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc cũng đã tác động tích cực đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; ổn định đời sống việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

              Đồng chí Dương Thanh Toàn nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu cụ thể hóa triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhiều yêu cầu, nhiệm vụ liên quan đến việc phát huy quyền làm chủ và vai trò quan trọng của nhân dân cũng là năm Ban Dân vận chọn nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận là: “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, huyện Long Phú yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về dân chủ và thực hành dân chủ. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, sâu sắc các văn bản của Đảng, Nhà nước, các quy chế, quy định về các loại hình thực hiện QCDC ở cơ sở đã ban hành, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, tham gia vào quản lý Nhà nước và quản lý xã hội, để QCDC cơ sở trở thành mục tiêu và động lực phát triển, đồng thời phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân trong tham gia vào quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết và các văn bản thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIII của Đảng; tập trung tuyên truyền, phổ biến, vận động, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất, thật sự là ngày hội của toàn dân, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng và hoàn thiện chính quyền các cấp”.

Sóc CaThông báo
Báo cáo - thống kê
Videos
  
lượt truy cập
  • Tất cả: 30703983
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 02993.626252 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.