Cù Lao Dung thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội
 Ngày 08/6, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Dương Sà Kha - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Nghị quyết số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Cù Lao Dung. Cùng đi còn có bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
Qua 5 năm thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trên địa bàn huyện Cù Lao Dung có những chuyển biến tích cực, nhất là công tác triển khai, quán triệt các văn bản có liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động về thực hiện quy chế dân chủ từng bước đi vào chiều sâu, huy động đóng góp của dân vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Việc thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đã góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh…
 
Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã phát huy quyền làm chủ, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng, tham gia xây dựng nông thôn mới, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Công tác cải cách thủ tục hành chính đã có sự chuyển biến tích cực theo hướng “Gần dân, hiểu dân, trọng dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong phục vụ nhân dân của công chức…, từ đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật.
 
Quang cảnh buổi kiểm tra
 
Sau khi nghe báo cáo của huyện, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã có các ý kiến đóng góp liên quan đến quá trình triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trọng tâm là sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Sà Kha ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của huyện Cù Lao Dung. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức; coi đây là vấn đề cốt yếu để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo các cấp trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”; Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở... MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 
 
 Thanh Quang
 
Thông báo
Báo cáo - thống kê
Videos
  
lượt truy cập
  • Tất cả: 30667245
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 02993.626252 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.