Tỉnh uỷ kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Mỹ Tú
Sáng ngày 10/6, đoàn kiểm tra của Tỉnh uỷ do đồng chí Dương Sà Kha - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở giai đoạn 2016- 2020 tại huyện Mỹ Tú. 
Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Mỹ Tú đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở các cấp được củng cố, kiện toàn kịp thời. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy trong cấp ủy và lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện đạt tỷ lệ 98% và đến cán bộ đoàn thể đạt 89,21%, đoàn viên, hội viên đạt 65%. Từ đó, nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý điều hành của chính quyền theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân, công khai, minh bạch, tôn trọng và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân; việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện đúng quy định. Trong 5 năm hòa giải 1.384 vụ, hòa giải thành 1.134 vụ đạt 81,94%, số vụ còn lại chuyển về trên giải quyết.
 
Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần đưa kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, an ninh quốc phòng được đảm bảo, thực hiện xoá đói giảm nghèo có kết quả rõ rệt, nhất là trong xây dựng nông thôn mới thu được nhiều kết quả quan trọng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 5 năm qua, đã vận động nhân dân hiến đất với diện tích 16.855 m2, huy động vốn từ cộng đồng dân cư xây dựng nông thôn mới được 57,904 tỷ đồng. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát” được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực đời sống, quyền làm chủ của nhân dân tiếp tục được phát huy, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia thực hiện QCDC ở cơ sở, trực tiếp tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền.
 
Đồng chí Dương Sà Kha phát biểu tại buổi kiểm tra QCDC huyện Mỹ Tú
 
Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Việc thực hiện nội dung công khai có khi còn mang tính hình thức; việc phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân tham gia bàn và quyết định các vấn đề của cơ sở đôi khi còn hạn chế; các thành viên Ban Chỉ đạo chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, đôn đốc đơn vị mình chỉ đạo... được các thành viên đoàn kiểm tra trao đổi, góp ý.
 
Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Dương Sà Kha đánh giá cao công tác chỉ đạo, lãnh đạo của huyện trong việc triển khai xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Đề nghị trong thời gian tới, Mỹ Tú cần đẩy mạnh và thực hiện tốt hơn nữa việc thực hiện QCDC cơ sở, công tác tuyên truyền phổ biến Pháp lệnh 34 để nâng cao nhận thức của người dân nắm được quyền và nghĩa vụ của mình; chú trọng kiện toàn kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cho phù hợp tình hình mới. Tập trung vào cải cách hành chính, tăng cường đối thoại các cấp, làm tốt công tác giám sát phản biện; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể với quần chúng nhân dân, tạo khối đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh nội lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã, thị trấn, tạo tiền đề triển khai dân chủ trong thời gian tới./.
 
Quốc Tuấn
 
Thông báo
Báo cáo - thống kê
Videos
  
lượt truy cập
  • Tất cả: 31155799
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 02993.626252 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.