Xã Tân Thạnh - điểm sáng trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
       Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09–NQ/TU ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016 – 2020; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Phú về thực hiện Nghị quyết số 09–NQ/TU, Đảng ủy xã Tân Thạnh (huyện Long Phú) đã xây dựng Kế hoạch, kiện toàn Ban Chỉ đạo, tổ chức triển khai đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai đầy đủ và kịp thời, tạo điều kiện và niềm tin của Nhân dân trong việc phát huy quyền làm chủ của mình.

       Trong những năm qua, Đảng ủy xã Tân Thạnh thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay và Chỉ thị 05–CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã xác định trọng tâm là khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hàng năm, Đảng ủy triển khai đến 100% cán bộ, công chức và đảng viên đăng ký thực hiện. Tổ chức 18 cuộc tuyên truyền cho gần 500 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham dự, giúp cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ về QCDC ở cơ sở, góp phần giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

       Đồng chí Nguyễn Duy Tân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thạnh cho biết: Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác giám sát thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, nhất là lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở luôn là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phối hợp tốt trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế, thường xuyên nắm tình hình diễn biến tư tưởng, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền, nhằm giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng của Nhân dân, những vấn đề bức xúc tại địa phương. Trong những năm qua, xã Tân Thạnh luôn thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng xử lý, giải quyết công vụ, thực hiện tốt quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại bộ phận một cửa, quan tâm nâng chất Tổ dân vận với chính quyền xã; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn thực hiện tốt, từ đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn giữ vững và ổn định.

Nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, người dân tự nguyện hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn

       Thực hiện QCDC ở cơ sở, xã Tân Thạnh luôn triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, thực hiện QCDC gắn với thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, các kế hoạch thực hiện 03 khâu đột phá của Huyện ủy Long Phú, 05 khâu đột phá của Đảng ủy, đồng thời tập trung vận động Nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 15 tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới, tiếp tục thực hiện quy ước, hương ước ở khu dân cư. Hàng năm, thực hiện QCDC xã Tân Thạnh luôn thực hiện đúng quy định của pháp luật về bình xét hộ nghèo, bình nghị các bước tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ, cấp phát tiền cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo… luôn thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch.

       Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở xã Tân Thạnh đã thành lập 04 ban giám sát đầu tư cộng đồng, đối với 04 công trình xây dựng đường giao thông nông thôn, trong đó có 03 công trình lộ nông thôn tại ấp Cái Xe, ấp Tân Hội và ấp Ngã Tư, với tổng chiều dài gần 2.300m, tổng kinh phí xây dựng gần 2,5 tỷ đồng; tuyến lộ cặp sông Saintard có chiều dài gần 1.000m. Qua giám sát đã phát hiện tình trạng đơn vị thi công không thực hiện đúng theo tỷ lệ trộn vữa, đồng thời phản ánh đến cơ quan chức năng kịp thời khắc phục, bà con nhân dân rất đồng tình hưởng ứng.

       Đạt được kết quả trên là nhờ Ban Chỉ đạo xã thường xuyên củng cố, kiện toàn các thành viên Ban Chỉ đạo, đảm bảo thực hiện tốt công tác dân chủ theo các loại hình thức đúng quy định, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân; thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là các vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Điểm sáng của xã Tân Thạnh là đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị có sự chuyển biến tích cực, đổi mới phong cách làm việc theo hướng trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân. Đảng ủy, UBND xã xem việc thực hiện QCDC ở cơ sở là điều kiện để xem xét, đánh giá chất lượng công tác của cán bộ, đảng viên, nhằm góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Sóc Ca

Thông báo
Báo cáo - thống kê
Videos
  
lượt truy cập
  • Tất cả: 32700954
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 02993.626252 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.