Châu Thành: Thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
      Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Châu Thành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm qua việc phối hợp với tổ chức Công đoàn xây dựng quy chế thực hiện dân chủ, các quy chế, quy định trong hoạt động của cơ quan gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

      Để phát huy tinh thần dân chủ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đều thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý và điều hành hoạt động. Công khai việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đáng chú ý, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện thường xuyên, hằng năm các cơ quan đều tiến hành rà soát nhu cầu đào tạo của cán bộ, công chức để có kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị. 

      Ngay từ đầu năm 2020, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP đảm bảo nội dung, chất lượng theo quy định. Do vậy, không có tình trạng khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn đã xây dựng được các quy chế, quy định về thực hiện dân chủ; quy chế làm việc; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế nâng lương, khen thưởng, kỷ luật; quy chế quy định về thực hiện nếp sống văn hóa và chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức, viên chức; quy chế đào tạo, bồi dưỡng, thi đua - khen thưởng. Cùng với việc triển khai có hiệu quả quy chế dân chủ trong nội bộ, các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn đã tích cực thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và đạt được những kết quả tích cực. UBND huyện đã xây dựng danh mục và thời hạn giải quyết thủ tục hành chính đã cắt giảm áp dụng tại huyện. Đến nay các xã, thị trấn trong huyện đã thực hiện chế độ “một cửa” và “một cửa liên thông”, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. 

Quang cảnh Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Châu Thành

      UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Công tác hòa giải ở cơ sở cũng được các cấp ủy, chính quyền, địa phương coi trọng. Các tổ hòa giải thường xuyên được củng cố, bồi dưỡng nghiệp vụ, kịp thời hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ phát sinh trong cộng đồng dân cư.

      Niêm yết công khai các loại thủ tục hành chính như: các loại biểu mẫu, quy trình, thời gian giải quyết, mức thu phí, lệ phí, trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan, của cán bộ công chức giải quyết hồ sơ đã được áp dụng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính luôn đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng; bảo đảm tính liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà; đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, tránh tình trạng nhũng nhiễu. Số lượng thủ tục hành chính thực hiện công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính đạt 100% thủ tục theo quy định; đồng thời, được triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3 trên Cổng thông tin điện tử của huyện và phần mềm “Một cửa điện tử”. Kết quả tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn năm 2020 của huyện đạt hơn 98%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua phần mềm một cửa đạt 100%.

      Đồng chí  Trần Thị Ngọc Liêng- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Châu Thành cho biết: “Kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện thời gian qua đã góp phần củng cố tinh thần đoàn kết nội bộ, nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh”.

Trần Thu NgânThông báo
Báo cáo - thống kê
Videos
  
lượt truy cập
  • Tất cả: 32698573
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 02993.626252 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.