Lượt xem: 1750
Danh sách các tổ chức được giao đất cho thuê đất Quý 2 năm 2020

DANH SÁCH GIAO ĐẤT – CHO THUÊ ĐẤT – THU HỒI – CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG QUÝ 2/2020

TT

Tên tổ chức

Số QĐ

Ngày

Trích yếu nội dung

Vị trí đất

GIAO ĐẤT

1

Chi cục đường thủy nội địa phía Nam

920/QĐ-UBND

06/4/2020

V/v thu hồi 500 m2 đất đã giao Trạm Quản lý đường sông Sóc Trăng và giao 476,9 m2 đất cho Chi cục đường thủy nội địa phía Nam để xây dựng trụ sở làm việc

Khu đất có diện tích 476,9 m2 thuộc thửa đất số 70, tờ bản đồ số 04, tọa lạc tại Khóm 5, phường 4, thị xã Sóc Trăng (nay là thành phố Sóc Trăng), tỉnh Sóc Trăng

2

UBND huyện Trần Đề

1410/QĐ-UBND

26/5/2020

V/v thu hồi 327 m2 đất do Ủy ban nhân dân xã Tài Văn quản lý và giao cho Ủy ban nhân dân huyện Trần Đề để bố trí tái định cư cho ông Trần Văn Chung

Khu đất có diện tích 327 m2 đất thuộc thửa số 2032 (được tách từ thửa số 793), tờ bản đồ số 07, tọa lạc tại ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

THUÊ ĐẤT

1

Công ty Cổ phần Thủy lợi Sóc Trăng

854/QĐ-UBND

01/4/2020

V/v thu hồi 720 m2 đất đã cho Công ty Công trình Thủy lợi Sóc Trăng thuê và cho Công ty Cổ phần Thủy lợi Sóc Trăng thuê 836,5 m2 đất để xây dựng trụ sở làm việc

Khu đất có diện tích 836,5 m2 thuộc thửa số 298, tờ bản đồ số 08 (nay là thửa đất số 02, tờ bản đồ số 42), tọa lạc tại Quốc Lộ 1A, Phường 2, thị xã Sóc Trăng (nay là Thành phố Sóc Trăng), tỉnh Sóc Trăng

2

Công ty Cổ phần cấp nước Sóc Trăng

976/QĐ-UBND

09/4/2020

V/v cho Công ty Cổ phần cấp nước Sóc Trăng thuê 111,1 m2 đất để xây dựng Trạm cấp nước Đại Ngãi

Khu đất có diện tích 111,1 m2 thuộc thửa số 113, tờ bản đồ số 17, tọa lạc tại ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

3

Công ty TNHH MEDIPROTEK VINA

1024/QĐ-UBND

13/4/2020

V/v cho Công ty TNHH MEDIPROTEK VINA thuê 15.022,4 m2 đất trong Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Xưởng may vật tư tiêu hao y tế

Khu đất có diện tích 15.022,4 m2 thuộc thửa số 2733, tờ bản đồ số 07, tọa lạc tại lô C, Khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

4

Công ty TNHH E&W VINA

1025/QĐ-UBND

13/4/2020

V/v cho Công ty TNHH E&W VINA thuê 30.202,6 m2 đất trong Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Xưởng may vật tư tiêu hao y tế và bảo hộ lao động

Khu đất có diện tích 30.202,6 m2 thuộc thửa số 2732, tờ bản đồ số 07, tọa lạc tại lô C, Khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

5

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp miền Nam

1109/QĐ-UBND

21/4/2020

V/v thu hồi 2.875,8 m2 đất đã cho Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thuê và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp miền Nam thuê 2.554,6 m2 đất để thực hiện dự án Nhà máy nước thị xã Ngã Năm

Khu đất có diện tích 2.554,6 m2 thuộc thửa số 30, tờ bản đồ số 97 (nay là thửa đất số 86, tờ bản đồ số 97), tọa lạc tại Khóm Tân Quới, Phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

6

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp miền Nam

1110/QĐ-UBND

21/4/2020

V/v thu hồi 1.975,5 m2 đất đã cho Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thuê và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp miền Nam thuê 1.946,8 m2 đất để thực hiện dự án Trạm Cấp nước Lịch Hội Thượng

Khu đất có diện tích 1.946,8 m2 thuộc thửa số 1536, tờ bản đồ số 02 (nay là thửa đất số 405, tờ bản đồ số 46), tọa lạc tại ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

7

Công ty Cổ phần Thủy sản CAFATEX

1126/QĐ-UBND

23/4/2020

V/v cho Công ty Cổ phần Thủy sản CAFATEX thuê 10.558 m2 đất để thực hiện dự án Nuôi tôm công nghiệp tại xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Khu đất có diện tích 10.558 m2 thuộc thửa đất số 191, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

8

Công ty TNHH Điện gió Quốc Vinh

1190/QĐ_UBND

29/4/2020

V/v thu hồi 34.221,1 m2 đất do Chi cục Kiểm lâm quản lý, 12.876,0 m2 đất do Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu quản lý và cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng thuê 47.097,1 m2 đất để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng

Khu đất có diện tích 34.221,1 m2 đất thuộc thửa số 61, 62, 63, 64 và 65, tờ bản đồ số 11, tọa lạc tại ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng và 12.876,0 m2 đất thuộc thửa số 66, 67 tờ bản đồ số 11, tọa lạc tại ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

9

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

1227/QĐ-UBND

07/5/2020

V/v cho Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thuê 22,1 m2 đất để xây dựng Giếng khoan Xí nghiệp cấp nước Vĩnh Châu

Khu đất có diện tích 22,1 m2 thuộc thửa số 154, tờ bản đồ số 72, tọa lạc tại Đường 30/4, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

10

Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường

1478/QĐ-UBND

02/6/2020

V/v thu hồi 556,7 m2 đất của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng và cho Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Sóc Trăng thuê để xây dựng trụ sở làm việc

Khu đất có diện tích 556,7 m2 thuộc thửa đất số 166, tở bản đồ số 17 (tách ra từ thửa đất số 112, tờ bản đồ số 01), tọa lạc tại Khóm 6, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

11

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Sóc Trăng

1479/QĐ-UBND

02/6/2020

V/v thu hồi 616,6 m2 đất của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng và cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sóc Trăng thuê để xây dựng trụ sở làm việc

Khu đất có diện tích 616,6 m2 đất thuộc thửa số 168, tờ bản đồ số 17 (tách ra từ thửa đất số 112, tờ bản đồ số 01), tọa lạc tại Khóm 6, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

12

Trường Phổ thông cơ sở Dân lập Bồi Thanh

1681/QĐ-UBND

24/6/2020

V/v thu hồi 5.254,5 m2 đất của Trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Châu 1 (nay là Trường Tiểu học Phường 1) và cho Trường Phổ thông cơ sở Dân lập Bồi Thanh thuê 5.096,6 m2 đất để thực hiện Dự án mở rộng điểm Trường Phổ thông cơ sở Dân lập Bồi Thanh

Khu đất có diện tích 5.049,6 m2 thuộc thửa đất số 187, tờ bản đồ số 04 (nay là thửa đất số 12, tờ bản đồ số 74), tọa lạc tại Khu 4, thị trấn Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu (nay là Khóm 4, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu), tỉnh Sóc Trăng

13

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng

1682/QĐ-UBND

24/6/2020

V/v thu hồi 357 m2 đất của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng và cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng thuê để xây dựng trụ sở làm việc

Khu đất có diện tích 357 m2 thuộc thửa đất số 329, tờ bản đồ số 17 (tách ra từ thửa đất số 112, tờ bản đồ số 01), tọa lạc tại Khóm 6, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

THU HỒI

1

UBND huyện Châu Thành

973/QĐ-UBND

09/4/2020

V/v thu hồi 50 m2 đất do Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành quản lý và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng quản lý

Khu đất có diện tích 150 m2 thuộc lô số 131 (một phần thửa đất số 1289, tờ bản đồ số 07), tọa lạc tại ấp Phước Hòa, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

2

UBND huyện Long Phú

1197/QĐ-UBND

04/5/2020

V/v thu hồi 837,8 m2 đất do Ủy ban nhân dân huyện Long Phú quản lý và giao 771,6 m2 đất cho Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng quản lý

Khu đất có diện tích 837,8 m2 (trong đó có 66,2 m2 đất nằm trong chỉ giới quy định giao thông), thuộc thửa đất số 120, tờ bản đồ số 42, tọa lạc tại ấp 3, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

3

Trường mẫu giáo Hoàng Yến

1198/QĐ-UBND

04/5/2020

V/v thu hồi 1.436 m2 đất của Trường Mẫu giáo phường 3 (nay là Trường Mẫu giáo Hoàng Yến) và giao Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng quản lý

Khu đất có diện tích 1.436 m2 đất thuộc thửa số 234 (nay là thửa đất số 298), tờ bản đồ số 08, tọa lạc tại Khóm 3 (nay là Khóm 6), Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

1

Công ty TNHH Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng

1057/QĐ-UBND

15/4/2020

V/v cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng chuyển mục đích sử dụng 47.097,1 m2 rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Sóc Trăng

Khu đất có diện tích 47.097,1 m2 rừng phòng hộ thuộc thửa đất số 61, 62, 63, 64, 65, 66 và 67, tờ bản đồ số 11, tọa lạc tại ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

2

Chùa Năng Nhơn

1406/QĐ-UBND

26/5/2020

V/v cho phép chùa Năng Nhơn chuyển mục đích sử dụng đất

Khu đất có diện tích 1.565,6 m2 đất trồng cây hàng năm khác (đã trừ 89,3 m2 đất nằm trong hành lang lộ giới) thuộc thửa đất số 16, tờ bản đồ số 13, tọa lạc tại Khóm 2, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

3

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ - Chi nhánh Xăng dầu Sóc Trăng

1432/QĐ-UBND

28/5/2020

V/v cho phép Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xăng dầu Tây Nam Bộ - Chi nhánh Xăng dầu Sóc Trăng chuyển mục đích sử dụng 3.112,4 m2 đất trồng lúa sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện Dự án xây dựng Cửa hàng xăng dầu số 31

Khu đất có diện tích 3.112,4 m2 đất trồng lúa, thuộc một phần thửa đất số 968, tờ bản đồ số 08, tọa lạc tại Khóm 3, Phường 10, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

 

 

1 2 3 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 471
  • Trong tuần: 5 779
  • Tất cả: 2413890